Účetnictví otevření účetních knih zpracování účtové osnovy, vnitřních firemních předpisů evidence majetku a odpisy zpracování účetnictví dle předložených prvotních dokladů roční závěrka a bilance vedení pomocných knih a pomocné evidence dle požadavků klienta zpracování mezd,vedení mzdové evidence, ELDZ, roční zúčtování mezd, apod. zpracování podkladů pro DPH včetně zpracování přiznání k DPH zpracování podkladů pro Správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny zastupování při jednáních a kontrolách se správcem daně, sociální správou a zdravotními pojišťovnami účetní poradenství další služby dle požadavků klienta
© MePoS GmbH; +420 384 420 155, info@meposcz.com  Daňová evidence   otevření účetních knih zpracování účtové osnovy a vnitřních firemních předpisů evidence majetku a odpisy zpracování daňové evidence dle předložených dokladů roční závěrka a bilance vedení pomocných knih a pomocné evidence dle požadavků klienta zpracování mezd, vedení mzdové evidence, ELDZ, roční zúčtování mezd, apod. zpracování podkladů pro DPH včetně zpracování přiznání k DPH zpracování podkladů pro Správu sociálního zabezpečení a pro zdravotní pojišťovny zastupování při jednáních a kontrolách prováděných správcem daně, sociální správou a zdravotními pojišťovnami účetní poradenství další služby dle požadavků klienta